Voor de ouders

Beste ouders,

Elk jaar, aan het begin van het scoutsjaar, betalen jullie ons een sommetje om je zoon of dochter aan te sluiten bij onze vereniging. Graag willen we jullie hier vertellen waar dat geld precies toe dient, en welke mogelijkheden er voor jullie bestaan om het lid- en kampgeld gedeeltelijk terugbetaald te krijgen. Want er bestaan heel wat voordelen voor ouders van kinderen in een jeugdbeweging, die ons zeker de moeite waard lijken om aan jullie voor te stellen! Scroll dus zeker naar onder, en vind enkele aanlokkelijke financiële goed-om-weetjes.

Rekeningnummer

BE19 7350 3575 6612


Lidgeld en verzekering
Wanneer je je inschrijft bij de Sint-Martinusscouts van Velm, word je automatisch lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Je betaalt het lidgeld dat werd vastgelegd door het Nationale Verbond (42,50 euro). Hierdoor ben je verzekerd op alle toegelaten scoutsactiviteiten en op de weg van en naar het lokaal. Ook het binnen- en buitenlands kamp worden hierbij meegerekend. Zo ben je als scout verzekerd wat betreft medische kosten, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, schade aan derden en rechtsbijstand. Wie aansluit na 1 maart, betaalt de helft van het lidgeld: 21,30 euro.

Verminderd lidgeld
Aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben, biedt Scouts en Gidsen Vlaanderen de mogelijkheid om het verminderd lidgeld (10 euro) te betalen (na 1 maart: 5 euro). Scouts en Gidsen Vlaanderen wil daarmee een krachtig signaal geven: ze willen dat kinderen en jongeren uit (kans)arme gezinnen kunnen meedoen aan het spel van scouting. Het verlagen van financiële drempels is daarbij een eerste stap. Ouders kunnen dit altijd vragen aan de leiding of zij hier gebruik van kunnen maken. Belangrijk om weten bij het verminderd lidgeld is dat het budget voor deze maatregel beperkt is. Het is de groepsraad die beslist of een gezin verminderd lidgeld krijgt. Gezinnen moeten geen ‘bewijzen’ afgeven of formulieren invullen. Voor meer info neem een kijkje op https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ouders/praktisch/lidgeld/scouting-op-maat.

Terugbetaling lid- of kampgeld door de mutualiteiten
Ook de mutualiteiten dragen hun steentje bij in de scoutscarrière van jouw zoon of dochter. Hoe ze dat precies doen, verschilt tussen de verschillende instellingen.

Leden van de Christelijke Mutualiteit die jonger zijn dan 25 jaar krijgen 15 euro terugbetaald voor het inschrijvings- of het kampgeld van het huidige scoutsjaar. Het attest voor terugbetaling inschrijvingsgeld vind je hier. Het attest voor terugbetaling van kamp hier. Vul hierop je gegevens in en bezorg het aan de takleiding, die dan voor de validering zorgt!

De Liberale Mutualiteit betaalt een deel van het kampgeld terug voor leden tussen 5 en 19 jaar oud. Het gaat om 2 euro per nacht voor een maximum van tien nachten in binnen- of in buitenland. Ouders van kabouters en welpen kunnen dus 14 euro terugkrijgen, en ouders van jonggivers, givers en jin 20 euro.

Ook Euromut werkt met een terugbetaalsysteem per kampdag. Per kind betalen zij 2,5 euro per nacht in binnen- of in buitenland terug voor een maximum van 21 nachten. Voor kabouters en welpen gaat het dus om 17,5 euro, voor jonggivers en givers om 27,5 euro, en voor de jin nog wat meer afhankelijk van de duur van hun buitenlands kamp. Het nodige document vind je hier, en vullen wij met plezier voor u in.

Scouting, da’s niks dan goeds!