Lidgeld scoutsjaar 2020-2021

Beste ouders, beste leden

Het lidgeld voor scoutsjaar 2019-2020 bedraagt €34,00 Mogen wij u vragen om het lidgeld voor 20 oktober over te schrijven op rekeningnummer BE19 7350 3575 6612. Vermeld hierbij de naam van je kind en de tak van je kind.

Indien je nieuw bent bij de scouts gelieve je dan ook in te schrijven door op onderstaande link te klikken.
https://www.scoutsvelm.be/lidworden/

Een fijn scoutsjaar gewenst!

Stevige linker
De leidingsploeg