Hervatting vergaderingen

Beste leden en ouders,

We zijn blij dat we volgende week terug van start kunnen gaan en alle leden weer naar de scouts kunnen komen. Jammer genoeg zijn de regels er niet soepeler op geworden. Elk kind mag maar 1 hobby hebben per week, gelieve je hier aan te houden uit respect voor de andere kinderen en leiding. Aangezien we ook maar met maximum 10 per groep mogen zijn, heeft elke tak hiervoor een eigen aangepaste regeling voorzien. Elk lid is vanaf volgende week verplicht om zich in te schrijven voor elke vergadering, om dit overzichtelijk te maken heeft elke tak een documentje gemaakt waarin je kan aanduiden op welke vergaderingen je kind aanwezig zal zijn en welke niet. Dit wordt via mail gecommuniceerd dus hou jullie mail zeker in het oog!

Deze corona tijd is ook financieel niet even makkelijk voor iedereen, daarom kan je vanaf nu ook overstappen op verminderd lidgeld. Als je dit wilt aanvragen of hier meer info over wil, kan je altijd terecht bij iemand van de groepsploeg (Kobe, Koen of Inte). Onze gegevens kan je terugvinden op de site.

Hopelijk kunnen we er een weer fijne tijd van maken!

Een stevige linker,

Leiding Scouts Velm